Flex-Mat-seulaverkot – tonnit ratkaisevat

JULKAISTU KONEPÖRSSISSÄ 09.06.2018

Toimittaja Olli Päiviö

Saranco oy on tuonut maahan Kanadassa valmistettavia Flex-Mat-seulaverkkoja muutaman vuoden ajan. Ne ovat osoittautuneet menestykseksi tuomalla asiakkaiden tuotantomääriin huomattavaa kasvua. Vieremäläinen, kiven murskaukseen keskittyvä Soraliike Ikola oy käyttää Flex-Mat-seulaverkkoja hiekoitussepelin teossa. Toimitusjohtajan ja yrityksen omistajan Pasi Ikolan mukaan Flex-Mat tuo merkittävän lisäyksen läpäisyyn. Seulominen ei enää muodostu murskauksen pullonkaulaksi.

Flex-Mat-verkkoja on valmistettu 90-luvun puolivälistä saakka ja myyty noin vuoteen 2014 asti vain Pohjois-Amerikassa. Kun noin 25 prosentin markkinaosuus oli siellä


Pasi Ikola on käyttänyt Sarancon edustamia Flex-Mat-seulaverkkoja tuhkaverkkoina muutaman vuoden ajan. Kokonaistuotannon Pasi sanoo kasvavan vapaasti värähtelevien lankojen ansiosta helposti 35 prosenttia. Sarancon Antti Saranko kertoo, että Flex-Mat-seulaverkot punotaan kaikki käsityönä. Antti lupaa käyttöiän olevan 2–5-kertainen perinteisiin verkkoihin verrattuna.

saavutettu, alkoi yrityksen laajeneminen muun muassa Eurooppaan.

”Flex-Matin erinomainen seulontateho perustuu vapaasti värähteleviin lankoihin. Materiaali ei niihin tartu. Hieno aines lajittuu verkon pintaan ja menee nopeasti läpi. Profiileja on kaksi. Tarkkaan seulontaan valitaan neliömäinen aukko ja aaltomainen aukko, kun halutaan mahdollisimman hyvää läpäisyä”, kertoo tuotekehityksestä vastaava Antti Saranko Sarancolta.

”Flex-Mat-seulaverkot tulevat määrämittaisina tehtaalta. Käymme tarpeen vaatiessa mittaamassa asiakkaan seulan ja näin elementit saadaan halutun kokoisina.”

Ikola murskaa kokemuksella

Soraliike Ikola on erikoistunut vaativiin murskaustöihin ja keskittyykin liiketoiminnassaan nykyään vain ja ainoastaan murskaukseen ja seulontaan. Noin puolet ajasta tehdään betonisoraa ja toinen puoli koostuu pääasiassa asfalttikiviaineksista. Kaikki muu yrityksen historiaan aiemmin kuulunut toiminta, kuten kiviainesten myynti ja kuljetus, on karsittu pois. Kolme murskausyksikköä operoi tela-alustaisilla laitteilla, ja yksi perinteinen laitos on varustettu pyöräalustaisilla yksiköillä. Pääasiassa toimitaan itäisessä Suomessa, mutta välillä työmatkat kasvavat satoihin kilometreihinkin. Muun muassa Pohjanmaalla odottaa kesällä 100 000 tonnin betonisoran urakka.

”Olen vetänyt isäni vuonna 1960 perustamaa yritystä vuodesta 1996 lähtien. Minulle lempilapsi on murskaustoiminta ja sitä pyritään koko ajan kehittämään tehokkaammaksi. Tuotannon kasvattaminen on ainoa keino pärjätä kovassa kilpailussa”, aloittaa Ikola.

Miehen mukaan seulonta on useimmiten se tuotannon tehokkuutta laskeva tekijä, vaikka usein kuuleekin syytettävän murskaamista tuotantoa rajoittavaksi vaiheeksi.

”Ennen Flex-Mat-verkkoja käytimme ihan tavallisia rautaverkkoja. Kun Flex-Mat vaihdettiin tuhkaverkoiksi, nousi kokonaistuotanto 120 tonnista tunnissa jopa 200 tonniin. Nyt kerättyjen kokemusten jälkeen voin sanoa, että kokonaistuotanto kasvaa Flex-Matin avulla helposti vähintään 35 prosenttia. Korkeampi hankintahinta kuolettuu äkkiä tehon noustessa”, laskeskelee Ikola.

”Me käytämme Flex-Matia hiekoitussepelin teossa. Arvokkaiden verkkojen kanssa pitää myös olla huolellinen, kun niitä käsittelee ja kuljettaa. Minä haen ne yleensä työmaalta pakettiautolla hallille heti käytön jälkeen.”

Ikolan mukaan Flex-Matin kulutuskestävyys on erittäin hyvä.

”Teimme hiekoitussepeliä viime vuonna kymmeniä tuhansia tonneja, Flex-Mat-verkot olivat sen jälkeen uutta vastaavassa kunnossa. Materiaali kestää kyllä kulutusta poikkeuksellisen hyvin”, lopettaa Ikola.

Kiviainesten kysyntä on Ikolan mukaan ollut viime aikoina tasaisessa kasvussa. Tuotannon kapasiteetin kasvattaminen on siksi entistä tärkeämpää. Seulonnassa Flex-Mat-verkoilla on tässä prosessissa tärkeä tehtävä.

”Markkinoilla Flex-Mat-verkkoja käytetään laajasti eri materiaaleilla kuten esimerkiksi kivi, hiekka, kalkki, rehu, multa, teräs ja kuona. Saatavilla olevat aukkokoot ovat alle millimetristä aina 60-100 millimetriin saakka”, kerrotaan Sarancolta.