Talvi on TUlossa!

 

Työteliään kesän jälkeen talvi tai sen kaltainen vuodenaika on pian täällä. Kovat pakkaset, jää ja lumi voivat aiheuttaa vaurioita muuten kunnossa olevaan kalustoon, siksi on tärkeä omaksua toimivat käytännöt ja ehkäisevät toimenpiteet talvikunnossapitoon.

 

Laitatpa sitten koneet seisomaan talveksi tai murskaat ja seulot läpi tuulen ja tuiskun, niin sään armoilla olevan kiviainestuottajan on syytä tehdä toimenpiteitä ylläpitääkseen tuottavuuden ja minimoidakseen ylläpitokustannukset: seulaverkkojen arvioinnista ja komponenttien kunnon tarkistamisesta oikeaoppiseen tuotannon alasajoon.

 

Tässä muutama asia mihin kiinnittää huomiota:

 

Tyydytkö ”riittävän hyvään” seulaverkoissa?

 

Kesällä kun sesonki on kuumimmillaan, harvalla on aikaa syventyä prosessin parantamiseen ainakaan yksittäisten komponenttien osalta. Talvi ja suunniteltu seisokki on oivallista aikaa arvioida kuinka valitut seulaverkot suoriutuvat. Kuluuko jokin enemmän kuin pitäisi, mikä kohta prosessissa on tällä hetkellä pullonkaula, pystyisikö kiertolaiskiveä vähentämällä parantamaan ylätason verkkojen kestoa?

 

Perinteisillä kudotuilla verkoilla on päästy hyviin tuloksiin, mutta kiristyvässä markkinatilanteessa harvalla on varaa tyytyä ”riittävän hyvään” ratkaisuun. Uuden teknologian Flex-Mat -verkot kestävät pidempään ja voivat ratkaista perinteisten verkkojen tyypillisiä ongelmia. Perinteiset verkot ovat edullisia ja nopeasti saatavilla, mutta halvalla harvoin saa parasta ratkaisua.

 

Flex-Mat -verkoissa vapaasti värähtelevät langat on liitetty toisiinsa polyuretaaninauhoilla poikittaisten lankojen sijaan, jotka tavallisesti verkoissa ovat kovimmalla kulutuksella. Verkon tasainen pinta lisää käyttöikää merkittävästi, parhaimmillaan jopa viisinkertaiseksi.

 

Parempi käyttöikä mahdollistaa ohuemman langan käytön, jolloin avoin ala seulatasolla kasvaa ja raharemmin päästä tippuu enemmän tavaraa. Nämä samat ominaisuudet myös minimoivat verkkojen tukkeutumisen ja materiaalin jumiutumisen, mikä entisestään kasvattaa tuotantomäärää ja pienentää €/tonni-kustannusta.

 

Talviolosuhteissa Flex-Mat -verkot ovat hyvät valinta, koska hiemankin kostea tavara jäätyy ja mahdollisesti tukkii tavalliset seulaverkot tai ainakin pienentää niiden tehoa. Flex-Mat -verkot selättävät talven asettamat haasteet ja pitävät tuotantosi pyörimässä, kun muut hakkaavat jäätyneitä seulatasoja auki.

 

Vaihda kuluneet osat (ennen kuin ne hajoavat)

 

Ennen talvikauden alkua on hyvä tarkastaa ja uusia kuluvat osat. Mikäli seulaverkoissa on rikkoutuneita lankoja tai selkeitä vaurioita, on suositeltavaa vaihtaa verkot uusiin. Samoin verkkojen kiristystarvikkeet tulee tarkastaa, käythän siis sivukiristysraudat, kiristyspultit ja kiristyslatat huolellisesti läpi. Ehjillä kiristystarvikkeilla estät ennenaikaiset verkkojen rikkoutumiset.

 

Sivukiristysraudoissa kannattaa kiinnittää huomio erityisen kuluneisiin kohtiin ja vaihtaa ohuiksi kuluneet raudat uusiin. Sivukiristysrautojen vuoraus esimerkiksi kumilla voi entisestään parantaa käyttöikää, kun metalli ei ole metallia vasten. Kiristysrautojen tulee olla oikean mallisia, koska väärässä kulmassa verkkoja kiristävät raudat voivat johtaa ennenaikaiseen rikkoutumiseen ja turhaan tuotantoseisokkiin.

 

Seulan kunto

 

Kun komponentit on tarkastettu, siirrytään seulan toiminnan ja voimansiirron pariin. Seulan voimansiirron vauhtipyörä ja kiilahihnat kannattaa tarkastaa ja kuluneet osat vaihtaa uusiin hiljaisemman kauden aikana, jolloin kesän sesongilla voi välttyä tarpeettomilta rikkoutumisilta. Seulasta on hyvä teettää myös täryanalyysi, josta saa raportin seulan iskusta, g-voimista, seulan kierrosluvusta ja seulan liikkeestä. Raportin lukemia voi verrata laitteen tehdasasetuksiin ja etsiä mahdollisia poikkeamia mitkä antavat viitteitä esimerkiksi rikkoutuneista jousista. Täryanalyysi onkin loistava apuväline kaluston kunnossapitoon ja tuotannon optimointiin!

 

Seulatason tukirautojen kunnolla on suuri merkitys seulaverkkojen kiinnittämiseen ja toimintaan. Tukirautojen tulee olla ehjät, ja niiden poikkileikkauksen tulee muodostaa yhtenevä kaari. Mikäli sesonkiaikana on tehty vain pikakorjauksia ja seulatason kaari on päässyt kulumaan, kannattaa laitevalmistajalta pyytää laskelma oikeasta tason kaaresta ja korjata taso tulevaa sesonkia silmällä pitäen. Saranco Oy voi myös auttaa sinua laskelman kanssa.

 

Hiljainen kausi kannattaa hyödyntää huolelliseen kunnossapitoon ja tuotantoprosessin arviointiin. Oikeat seulaverkkovalinnat, kulumisen huomioinen ja ennakoiva kunnossapito osaltaan varmistavat, että viivan alle jää enemmän.

 

Yllättävä tuotantoseisokki ei ole tilaajan eikä tuottajan etu!